Gotowe zestawy grzewcze pozwalające spełnić warunki WT 2021

Od tego roku obowiązują nowe Warunki Techniczne 2021, które dokładnie określają ilość dopuszczalnej emisji CO2 jaka może pochodzić od budynków. Teraz wybór systemu grzewczego odgrywa kluczową rolę w walce z rosnącym poziomem zanieczyszczenia powietrza wynikającym bardzo często ze stosowania przestarzałej technologii opartej na nieodnawialnych źródłach energii.

Oprócz restrykcyjnych przepisów dotyczących energooszczędności budynków, czyli dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, równie istotna jest wartość współczynnika EP. Ta określa maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także oświetlenia. Warto wiedzieć, że teraz w przypadku budynku jednorodzinnego, zużycie energii pierwotnej dla ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej, nie może przekraczać jednostkowo 70 kWh/m2 rok, gdzie obecnie maksymalna wartość współczynnika Ep wynosi 95 kWh/m2 rok.

Postaw na odnawialne źródła energii

Nowo budowany dom będzie musiał być dobrze zaizolowany termicznie oraz zasilany energią, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Mimo, że poziom izolacji cieplnej budynku wpływa na jego zapotrzebowanie na energię cieplną, to spełnienie kryteriów WT 2021 dotyczących maksymalnych wartości współczynnika EP nie będzie możliwe. Wszystko dlatego, że największy udział w zużyciu energii pierwotnej ma system grzewczy i wentylacyjny. Duże znaczenie będzie mieć zatem to, jakie urządzenia wybierzemy. Ograniczony wybór utrudni zadanie, ponieważ nie da się uzyskać niższego współczynnika EP np. w momencie, kiedy ogrzewanie będzie bazować na kotle węglowym. Ten zbyt negatywnie wpływa na środowisko naturalne.

Spełnienie wymagań WT 2021, a co za tym idzie obniżenie zużycia energii pierwotnej, będzie wymagać od inwestora zastosowania urządzenia korzystającego z energii odnawialnej. Spełnienie wymagań będzie łatwiejsze, im większy będzie udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym domu. Poza tym obniżenie strat cieplnych budynku zgodnie z nowymi przepisami, może pozwolić na wybór systemu grzewczego o niższej wydajności. Może się okazać, że wystarczy zastosowanie pompy ciepła o mniejszej mocy grzewczej, co pozwoli na większe oszczędności nie tylko inwestycyjne, ale i eksploatacyjne.

Rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej sytuacji

Urządzeniem, które doskonale wpisuje się w nowe przepisy WT 2021 jest pompa ciepła. Pozwala ona uzyskać niski współczynnik EP budynku, jest też przyjazna dla środowiska naturalnego i charakteryzuje się wysoką efektywnością działania. Choć w większości przypadków niezbędne jest zasilenie urządzenia w energię elektryczną, to jednak zużywa ono znacznie mniej prądu niż dostarcza ciepła do budynku. Zastosowanie pompy ciepła gwarantuje więc wysoki udział energii odnawialnej w bilansie budynku.

LET PR, oprac.red.AS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*