Nowe standardy jakości wody pitnej

Przyjęta w tym roku przez Parlament Europejski Dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej po raz pierwszy wprowadza ujednolicone, surowsze limity zawartości niektórych szkodliwych substancji w wodzie, co może zupełnie odmienić rzeczywistość rynku instalacyjnego.

Celem nowej dyrektywy wodnej jest zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, również w miejscach publicznych. Państwa członkowskie mają nie tylko zapewnić tego typu infrastrukturę, lecz także promować korzystanie z wody pitnej z wodociągu i zapewniać dostęp do wiarygodnej informacji o jej jakości. Jak szacuje Komisja Europejska, zwiększenie zaufania i dostępu do lepszej jakości wody może doprowadzić do zmniejszenia zużycia wody butelkowanej. Ma to z kolei wpłynąć na ograniczenie emisji CO2 związanych z produkcją opakowań oraz ilości odpadów plastikowych, co wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Dyrektywa wprowadza ponadto nowe maksymalne limity stężenia niektórych szkodliwych substancji w wodzie pitnej, jak również wymogi higieniczne dla materiałów mających z nią bezpośredni kontakt. Komisja Europejska ma opracować wykazy dopuszczonych i zabronionych substancji oraz materiałów do początku 2022 roku. Polska, jak również inne kraje członkowskie, będą musiały wdrożyć nową Dyrektywę w ciągu dwóch kolejnych lat, co może oznaczać potrzebę aktualizacji prawa krajowego w tym zakresie.

Do tej pory na terenie Europy nie funkcjonowały jednolite normy dotyczące materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Wyjątkiem jest zapoczątkowana w 2011 roku inicjatywa 4MS, w ramach której Wielka Brytania, Holandia, Francja i Niemcy uzgodniły wspólną listę pierwiastków dopuszczonych do zastosowań w armaturze wodnej, rurach i pozostałych elementach instalacji wodnych. Chodziło nie tylko o zagwarantowanie trwałości i odporności instalacji wodnych na korozję, lecz także o zapobieganie wytrącaniu się do wody potencjalnie niebezpiecznych substancji. Nowa Dyrektywa po raz pierwszy wprowadza obowiązujący we wszystkich państwach limit np. na zawartość ołowiu w wodzie pitnej, który ma wynosić początkowo 10 µg/l, a docelowo zaledwie 5 µg/l w 2036 roku. Jednocześnie wszystkie elementy już istniejących wewnętrznych instalacji wodnych, które zawierają ołów, powinny zostać wymienione na nowe, spełniające wymagania dyrektywy. W związku z tym wszyscy producenci armatury wprowadzający swoje wyroby do obrotu na terenie Unii Europejskiej będą musieli dostosować się do nowych uregulowań w tym zakresie.

E.C.H.O. COMMUNICATIONS, oprac.red.AS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*